Пътна Помощ: Четири са отворените ценови оферти за ремонта на виадукт „Звездица“ на АМ „Черно море“

Отворени са ценовите оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител на основния ремонт на виадукт „Звездица” на АМ „Черно море” – от км 2+511 до км 2+911. Съоръжението на територията на област Варна ще бъде ремонтирано със средства от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

Ценовите предложениия на допуснатите участници са на:

  • „Автомагистрали Черно море“АД – 2 736 259,63 лв. без ДДС;
  • „Пътища и мостове“ ЕООД – 2 306 616,69 лв. без ДДС;
  • „Инжстройинженеринг“ ЕООД – 2 840 336,63 лв. без ДДС;
  • „ОРС – инфраструктура“ ООД – 2 409 411,36 лв. без ДДС.

Основният ремонт на виадукта включва премахване на всички пластове на настилката, изграждане на ново асфалтобетонно покритие, хидроизолация, уширение на тротоарите, подмяна на дилатационните фуги, поставяне на предпазна решетка в разделителната ивица, подмяна на ограничителните системи и отводнителната система.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 200 дни. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.